κακουχία

Μεταφράσεις

κακουχία

hardship
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close