κακότυχος

(προωθήθηκε από κακότυχο)
Μεταφράσεις

κακότυχος

(ka'kotixos)

κακότυχη

(ka'kotiçi)

κακότυχο

(ka'kotixo)
επίθετο
δυστυχισμένος, άτυχος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close