κακώς

Μεταφράσεις

κακώς

bad

κακώς

male

κακώς

slecht
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close