καλαμπούρι

Μεταφράσεις

καλαμπούρι

calembour (kala'mburi)
ουσιαστικό ουδέτερο
αστείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close