καλαφατίζω

Μεταφράσεις

καλαφατίζω

calafatear

καλαφατίζω

caulk
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close