καλλιεργήσιμος

Μεταφράσεις

καλλιεργήσιμος

cultivable

καλλιεργήσιμος

cultivable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close