καλλιεργούμαι

Μεταφράσεις

καλλιεργούμαι

(kalier'ɣume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close