καλμάρω

Μεταφράσεις

καλμάρω

calm, calm down

καλμάρω

calmer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close