καλογερική

Μεταφράσεις

καλογερική

monastic

καλογερική

vie monastique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close