καλοπερνάω

(προωθήθηκε από καλοπερνώ)
Μεταφράσεις

καλοπερνάω

(kaloper'nao)

καλοπερνώ

(kaloper'no)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
περνάω τη ζωή μου ευχάριστα Καλοπερνάμε στις διακοπές.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close