καλοπιάνω

Μεταφράσεις

καλοπιάνω

cajole (kalo'pçano)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προσπαθώ με καλό τρόπο να πείσω κπ για κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close