καλοσυνάτος

(προωθήθηκε από καλοσυνάτη)
Μεταφράσεις

καλοσυνάτος

(kalosi'natos) αρσενικό

καλοσυνάτη

(kalosi'nati) θηλυκό

καλοσυνάτο

(kalosi'nato) ουδέτερο
επίθετο
καλός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close