καλόβουλος

Μεταφράσεις

καλόβουλος

benevolent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close