καλότυχος

(προωθήθηκε από καλότυχο)
Μεταφράσεις

καλότυχος

(ka'lotixos)

καλότυχη

(ka'lotiçi)

καλότυχο

fortunate (ka'lotixo)
επίθετο
που έχει τύχη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close