καλύπτομαι

Μεταφράσεις

καλύπτομαι

se couvrir (ka'liptome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close