καλώς

Μεταφράσεις

καλώς

dobře

καλώς

godt

καλώς

gut

καλώς

well

καλώς

bien

καλώς

hyvin

καλώς

bien

καλώς

dobro

καλώς

bene

καλώς

申し分なく

καλώς

καλώς

vel

καλώς

dobrze

καλώς

bem

καλώς

хорошо

καλώς

väl

καλώς

อย่างชำนาญ

καλώς

pekala

καλώς

tốt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close