καμάρι

Μεταφράσεις

καμάρι

pride, sonorgogliostolthedorgullodumatrotsгордостstolthetגאווהفخرгордостьStolzorgulhofierté (ka'mari)
ουσιαστικό ουδέτερο
κτ για το οποίο είναι κν περήφανος Το τελευταίο του βιβλίο είναι το καμάρι του.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close