καμία

Μεταφράσεις

καμία

לא

καμία

нет

καμία

いいえ

καμία

Ei

καμία

Ne

καμία

nee

καμία

No

καμία

Nej

καμία

Не

καμία

لا

καμία

ไม่ใช่

καμία

Nej
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close