καμία

Μεταφράσεις

καμία

No

καμία

нет

καμία

nee

καμία

لا

καμία

Не

καμία

Ne

καμία

Nej

καμία

Ei

καμία

לא

καμία

いいえ

καμία

Nej

καμία

ไม่ใช่
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close