καμαρίνι

Μεταφράσεις

καμαρίνι

(kama'rini)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο χώρος όπου ετοιμάζονται οι άνθρωποι του θεάματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close