καμαρωτός

Μεταφράσεις

καμαρωτός

arched, proud, vainglorious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close