καμουφλάζ

Μεταφράσεις

καμουφλάζ

camouflagecamouflage (kamu'flaz)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
παραπλανητική κάλυψη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close