καμπινές

(προωθήθηκε από καμπινέδες)
Μεταφράσεις

καμπινές

(kabi'nes)
ουσιαστικό αρσενικό
πληθυντικός καμπινέδες (kabi'neðes)
η τουαλέτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close