καμπούρης

Μεταφράσεις

καμπούρης

(ka'mburis)

καμπούρα

(ka'mbura)

καμπούρικο

(ka'mburiko) ουδέτερο
επίθετο
που έχει καμπούρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close