καμπύλη

Μεταφράσεις

καμπύλη

curve, sweepcurvacurvacurve曲線courbekäyräкривая曲线曲線krzywaкриваKurvecurvakurvaمنحنىkřivka (ka'mbili)
ουσιαστικό θηλυκό
που έχει κυρτό σχήμα η καμπύλη του δρόμου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close