καμώματα

Μεταφράσεις

καμώματα

antics, histrionics, sham
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close