κανονισμός

Μεταφράσεις

κανονισμός

regulationreglamentoAsetusverordeningالتنظيمrèglementFörordningregulamentoРегламентNařízeníVerordnungForordningregolamento (kanoni'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
σύνολο κανόνων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close