καντήλι

Μεταφράσεις

καντήλι

(ka'ndili)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρό δοχείο με λάδι που φωτίζει εικόνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close