κανόνι

Μεταφράσεις

κανόνι

(ka'noni)
ουσιαστικό ουδέτερο
βαρύ όπλο που πυροβολεί πολύ μακριά

κανόνι

bomb, bombshell, gun, cannonbombe, canonCannonОръдиеCannonпушка
επίθετο
μεταφορικά εξαιρετικός τιμή κανόνι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close