καπάτσος

Μεταφράσεις

καπάτσος

cunning, shrewd
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close