καπατσοσύνη

Μεταφράσεις

καπατσοσύνη

shrewdness
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close