καπιταλιστικός

Μεταφράσεις

καπιταλιστικός

capitalist

καπιταλιστικός

capitaliste
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close