καπνιά

Μεταφράσεις

καπνιά

soot

καπνιά

سُخَام

καπνιά

saze

καπνιά

sod

καπνιά

Ruß

καπνιά

hollín

καπνιά

noki

καπνιά

suie

καπνιά

čađ

καπνιά

fuliggine

καπνιά

すす

καπνιά

검댕

καπνιά

roet

καπνιά

sot

καπνιά

sadza

καπνιά

fuligem

καπνιά

сажа

καπνιά

sot

καπνιά

เขม่า เขม่าถ่านหิน

καπνιά

kurum

καπνιά

bồ hóng

καπνιά

煤烟
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close