καπρίτσιο

Μεταφράσεις

καπρίτσιο

whimنزوة (ka'pritsço)
ουσιαστικό ουδέτερο
παραξενιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close