καραούλι

Μεταφράσεις

καραούλι

guard, sentry
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close