καρβονικό οξύ

Μεταφράσεις

καρβονικό οξύ

carboxylic acid

καρβονικό οξύ

карбоновая кислота
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close