καρβοξυλικό οξύ

Μεταφράσεις

καρβοξυλικό οξύ

carboxylic acid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close