καρδαμώνω

Μεταφράσεις

καρδαμώνω

fortify, strengthen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close