καρδιολόγος

Μεταφράσεις

καρδιολόγος

cardiologistcardiologue (karðjo'loɣos)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
ο γιατρός που έχει ειδικευτεί στα καρδιακά προβλήματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close