καριερισμός

Μεταφράσεις

καριερισμός

carriérisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close