καρκινικός

Μεταφράσεις

καρκινικός

cancer, cancerous

καρκινικός

cancéreux, cancerigène
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close