καρκινογόνος

(προωθήθηκε από καρκινογόνα)
Μεταφράσεις

καρκινογόνος

(karcino'ɣonos)

καρκινογόνα

(karcino'ɣona)

καρκινογόνο

carcinogeniccancerframkallandekræftfremkaldende (karcino'ɣonο)
επίθετο
που προκαλεί καρκίνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close