καρποφόρος

Μεταφράσεις

καρποφόρος

fruitful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close