καρτέλα

Μεταφράσεις

καρτέλα

välilehtiongletfichaタブtabflikenвкладкаschedaguiaRegisterkarte (kar'tela)
ουσιαστικό θηλυκό
δελτίο με οργανωμένα στοιχεία η καρτέλα αρρώστου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close