καρτοτηλέφωνο

Μεταφράσεις

καρτοτηλέφωνο

telefon na kartu

καρτοτηλέφωνο

korttelefon

καρτοτηλέφωνο

Kartentelefon

καρτοτηλέφωνο

cardphone

καρτοτηλέφωνο

korttipuhelin

καρτοτηλέφωνο

téléphone à carte

καρτοτηλέφωνο

telefon na karticu

καρτοτηλέφωνο

telefono a schede

καρτοτηλέφωνο

カード式公衆電話

καρτοτηλέφωνο

카드 공중 전화

καρτοτηλέφωνο

kaarttelefoon

καρτοτηλέφωνο

korttelefon

καρτοτηλέφωνο

telefone de cartão

καρτοτηλέφωνο

карточный телефон

καρτοτηλέφωνο

korttelefon

καρτοτηλέφωνο

บัตรโทรศัพท์

καρτοτηλέφωνο

kartlı telefon

καρτοτηλέφωνο

điện thoại thẻ

καρτοτηλέφωνο

磁卡电话
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close