καρυδιά

Μεταφράσεις

καρυδιά

walnutnoisetier, noyer (kari'ðja)
ουσιαστικό θηλυκό
είδος μεγάλου δέντρου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close