κασμάς

Μεταφράσεις

κασμάς

pick (ka'zmas)
ουσιαστικό αρσενικό
εργαλείο για σκάψιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close