κασσίτερος

Μεταφράσεις

κασσίτερος

Zinn

κασσίτερος

tin

κασσίτερος

étain
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close