καστανό

Μεταφράσεις

καστανό

brown
ουσιαστικό ουδέτερο
το καστανό χρώμα ανοιχτό καστανό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close