καστανός

Μεταφράσεις

καστανός

(kasta'nos) αρσενικό

καστανή

(kasta'ni) θηλυκό

καστανό

châtainbrown (kasta'no) ουδέτερο
επίθετο
1. για φυσικά χαρακτηριστικά με χρώμα καφέ ανοιχτό καστανά μαλλιά
2. αυτός που έχει καστανά μαλλιά και μάτια καστανή γυναίκα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close