καστόρινος

(προωθήθηκε από καστόρινη)
Μεταφράσεις

καστόρινος

(ka'storinos) αρσενικό

καστόρινη

(ka'storini) θηλυκό

καστόρινο

(ka'storino) ουδέτερο
επίθετο
από καστόρι καστόρινα παπούτσια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close